• Doba hotelowa naliczana od każdego rozpoczętego dnia pobytu.
  • Nie przyjmujemy do hotelu zwierząt agresywnych.
  • Zwierzę powinno posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami (przeciw wściekliźnie 1 rok), odrobaczeniem (3 miesiące), *zabezpieczeniem przeciw kleszczom.
  • Właściciel dostarcza karmę dla pupila (możliwość gotowania na miejscu na indywidualne życzenie Właściciela).
  • W przypadku nagłego zachorowania zwierzęcia bądź sytuacji, w której zwierzę wymagałoby niezwłocznej konsultacji lekarza weterynarii jesteśmy uprawnieni do zlecenia takiej usługi wybranemu przez siebie lekarzowi weterynarii.
  • Właściciel zwierzęcia jest obowiązany zwrócić koszty związane z leczeniem zwierzęcia.
  • Rezerwacja jest aktualna po mailowym potwierdzeniu terminu oraz wpłaceniu 50% zaliczki za pobyt.
  • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Brak kontaktu ze strony właściciela do 7 dni po przewidzianym w umowie terminie odbioru psa jest traktowana jako porzucenie psa zgodnie z art.6 ust.2pkt11 ustawa z dnia21.VIII.1997r o ochronie zwierząt (Dz.U.z 19997 Nr111.poz724 ) właściciel hotelu ma prawo do przekazania psa do schroniska lub znalezienie nowego domu.

 

*Zwierzęta powinny zostać zabezpieczanie przeciw kleszczom – rekomendujemy obrożę Foresto oraz specjalne krople możliwe do kupienia w każdym sklepie zoologicznym lub gabinecie weterynaryjnym. 

Facebook